Krzysztof Pancerz
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Ekspert IT - starszy specjalista - Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji
Profesor KUL - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.pancerz_anti_spam@kul.pl