Krzysztof Pancerz

20232022

 • Development of novel spectroscopic and machine learning methods for the measurement of periodic changes in COVID-19 antibody level
  [Rozwój nowych metod spektroskopii i uczenia maszynowego do pomiaru periodycznych zmian poziomu antyciał COVID-19]

  [w:] MEASUREMENT

 • 2021

 • The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures
  [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]

  [w:] Human Technology