2022

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne
 • Status ofiary przestępstwa seksualnego. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne
 • Okoliczności zwiększające wymiar kary w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Przestępstwo profanacji w kanonicznym i polskim prawie karnym
 • Przestępstwa przeciwko wierze według kanonów 1364 - 1365 Kodeksu Prawa Kanonicznego

2021

Prace magisterskie
 • "Wina i kara" w kanonicznym prawie karnym
 • Kara śmierci. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Obowiązek rodziców do religijnego wychowania dziecka w prawie kanonicznym
 • Przemoc wobec dzieci. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne

2020

Prace magisterskie
 • Przedawnienie w kanonicznym prawie karnym
 • Obowiązki i uprawnienia oskarżyciela w kanonicznym procesie karno - sądowym
 • Periurium w kanonicznym prawie karnym

2019

Rozprawy doktorskie
 • Ochrona i obrona praw wiernego w kanonicznym prawie karnym
 • Iniuria w kanonicznym prawie karnym
Prace magisterskie
 • Formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego w świetle nowych regulacji prawnych przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski

2018

Prace magisterskie
 • Wygaśnięcie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy
 • Penalizacja nadużyć związanych z sakramentem pokuty

2017

Prace magisterskie
 • Przestępstwo rozboju w kanonicznym prawie karnym
 • Scandalum w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku