2023
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


Organizacja konkursów i olimpiad


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskimKierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskimProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowejNagroda wewnętrzna


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2019
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju2018
Recenzja w przewodzie doktorskim


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2017Recenzja w przewodzie doktorskim
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Członkostwo w krajowym zespole eksperckimOrganizacja konkursów i olimpiad


2016
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

2013
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejPrzyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2011


2010

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe


2006

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Stypendium finansowane ze środków Kościoła2004
20032002

 • "Unitas in varietate". Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz prezentacji polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (KUL, Lublin 20 II 2002)
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym • 2001
  2000  1999

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 2000

 • 1998


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  1997

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1998

 • 1996

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1997

 • Stypendium finansowane ze środków Kościoła


  1995