Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.mikolajczuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9624-6934