20212020

 • "Wychódźc", "Pcim" i "Rzgów". Grupy spółgłoskowe w nazwach miejscowości w świetle fonotaktyki polskiej
  [w:] Jezyk Polski


 • 2019


  Organizacja konferencji międzynarodowej  2018
  2017

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2015  Książka  2014


  Udział w festiwalu nauki


  2013

  2012


  2011  Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą  2010  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

  2009
  2008  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2006

  2005

 • A Story of h-prefixation and t-prefixation in Irish
  [Historia h-prefiksacji i t-prefiksacji w języku irlandzkim]

 • 2004


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2003  2002  2001

 • Double interonset in Old Irish
  [Podwójna relacja międzynagłosowa w języku staroirlandzkim]

 • 2000


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1998
  1997
  1996