dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.jaskula_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5292-4163