Krzysztof Jaskuła (on the left) frequently has to deal with dangerous specimens in order to gather information concerning ancient languages.

 

Krzysztof Jaskuła (po lewej) często musi zadawać się z niebezpiecznymi okazami w celu gromadzenia informacji o dawnych językach.

zdjcie1_726

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2011 00:48