2022

Prace licencjackie
  • Zastosowanie kawy w chemoprewencji nowotworów
  • Czy taumatyna zastąpi sacharozę?
Prace magisterskie
  • Wpływ mutacji punktowych w białku Leo1 na wybrane właściwości Saccharomyces cerevisiae
  • Udział kinazy białkowej CK2 w wybranych czynnikach wirulencji Candida albicans

2020

Prace magisterskie
  • Zastosowanie układu in vitro "patogen-gospodarz" do badania wybranych związków przeciwgrzybiczych
  • Wpływ delecji genów kodujących podjednostki katalityczne kinazy białkowej CK2 na morfogenezę Candida albicans