2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Novel 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery
  [w:] Pharmaceuticals
 • Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells
  [w:] MOLECULES

 • 2019

 • Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential
  [ Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential]

  [w:] MOLECULES
 • The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases
  [w:] MOLECULES
 • Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates
  [Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates ]

  [w:] DRUG DEVELOPMENT RESEARCH
 • New potent STS inhibitors based on fluorinated 4-(1-phenyl-1H-[1,2,3]triazol-4-yl)-phenyl sulfamates
  [w:] JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH

 • 2018

 • 1, 4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos
  [w:] JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY
 • A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro
  [w:] SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL
 • Synthesis and antimicrobial activity of 4-substituted 1, 2, 3-triazole-coumarin derivatives
  [w:] MOLECULES

 • 2017

 • The Link between Protein Kinase CK2 and Atypical Kinase Rio1
  [w:] Pharmaceuticals
 • Synthesis and biological evaluation of fluorinated N-benzoyl and N-phenylacetoyl derivatives of 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamate as steroid sulfatase inhibitors
  [w:] EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
 • CX-4945: the protein kinase CK2 inhibitor and anti-cancer drug shows anti-fungal activity
  [w:] MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
 • Synthesis and biological evaluation of N‐acylated tyramine sulfamates containing C–F bonds as steroid sulfatase inhibitors
  [w:] Chemical Biology & Drug Design
 • Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans
  [w:] YEAST

 • 2016

 • New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone
  [Nowa rodzina pochodnych 1,4-naftochinonu jako związki antybakteryjne]

  [w:] EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
 • Synthesis and Biological Evaluation of Fluorinated 3-Phenylcoumarin-7-O-Sulfamate Derivatives as Steroid Sulfatase Inhibitors
  [Synteza i biologiczna ewaluacja pochodnych Fluorinated 3-Phenylcoumarin-7-O-Sulfamate jako inhibitorów sulfatazy steroidowej]

  [w:] Chemical Biology & Drug Design
 • Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates
  [Synteza i hamowanie aktywności sulfatazy steroidowej przez N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates]

  [w:] MedChemComm
 • Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1
  [w:] MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY


 • 2015  2014

 • Human Protein Kinase CK2 Phosphorylates Matrix Metalloproteinase 2 and Inhibits its Activity
  [Ludzka kinaza białkowa CK2 fosforyluje MMP2 i hamuje jej aktywność]

  [w:] CHEMBIOCHEM
 • AD-O53.2 - nowe rekombinowane białko fuzyjne o aktywności TRAIL/Apo2L i Smac/Diablo przezwycięża oporność ludzkich komórek rakowych na TRAIL/Apo2L
  [w:] INVESTIGATIONAL NEW DRUGS

 • 2010

 • Phosphorylation of thymidylate synthase from various sources by human protein kinase CK2 and its catalytic subunits
  [Fosforylacja syntazy tymidylanowej z różnych źródeł przez ludzką kinazę CK2 i jej podjednostki katalityczne]

  [w:] BIOORGANIC CHEMISTRY

 • 2008

 • Drożdżowy czynnik Svf1 jako nowy patner interakcji, regulator i substrat in vitro kinazy białkowej CK2
  [w:] MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
 • Catalytic activity of mutants of yeast protein kinase CK2alpha
  [Aktywność katalityczna mutantów drożdżowej kinazy białkowej CK2alfa]

  [w:] ACTA BIOCHIMICA POLONICA

 • 2007

 • Yeast holoenzyme of protein kinase CK2 requires both beta and beta' regulatory subunits for its activity
  [Holoenzym drożdżowej kinazy białkowej CK2 wymaga do swojej aktywności dwóch podjednostek regulatorowych ]

  [w:] MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY