dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
profesor KUL - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: konrad.kubinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6870-845X