2019

Prace licencjackie
 • Dekoracje stołowe na imieninach magnackich w Lublinie czasów Augusta III w świetle źródeł drukowanych

2018

Prace licencjackie
 • Zabytki Puław na łamach "Przyjaciela Ludu" (1834-1849)
 • Sanguszkowie pędzla Juliusza Kossaka. Portrety konne Eustachego Erazma i Władysława Hieronima Sanguszków. Analiza dzieł.
 • Portret koronacyjny Stanisława Augusta ze zbiorów Muzeum Lubelskiego na tle innych portretów króla
Prace magisterskie
 • Monografia kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie.
 • Monografia sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach.
 • Ikonografia relikwiarzy Drzewa Krzyża Świętego z kościoła oo. dominikanów w Lublinie
 • Monografia kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu
 • Monografia kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Krasiczynie.

2017

Prace licencjackie
 • Analiza ikonograficzna obrazu "Odwrót wojsk Chmielnickiego spod Lublina" z bazyliki Oo. Dominikanów w Lublinie.

2016

Prace licencjackie
 • Epitafia z obrazami Fabiana Neissera z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Analiza formalna i ikonograficzna.
 • Obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kościoła pw. św.św.Piotra i Pawła w Pieniężnie - analiza ikonograficzna
 • Polichromie na sklepieniu prezbiterium sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Analiza formalna i ikonograficzna.
 • Nagrobki z warsztatu Bolesława Piekarskiego w rzymskokatolickiej części cmentarza przy ul.Lwowskiej w Chełmie
 • Katedra ormiańska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie. Analiza architektoniczna.
 • Nagrobek Henryka IV Probusa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu - wyjaśnienie postaci płaczków.
 • Grupa rzeźbiarska przed fasadą kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu.
 • Gest deptania (calcatio) w przedstawieniach Najświętszej Marii Panny w wybranych przykładach ikonografii chrześcijańskiej

2015

Prace licencjackie
 • Krucyfiks z kościoła p.w . św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
 • Obraz „Adoracja Trójcy Świętej” z kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Depułtyczach jako odzwierciedlenie idei Kościoła powszechnego, polskiego i lokalnego. Analiza ikonograficzna