STRONA GŁÓWNA INSTUTU

STRONA KATEDRY

POWRÓT DO MOJEJ STRONY GŁÓWNEJ


 

 

Krzysztof Gombin, ur. w 1974 r. w Lublinie. Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie oraz historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL. Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach mecenatu magnackiego ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, ikonografii politycznej oraz relacjach pomiędzy literaturą panegiryczną i sztukami plastycznymi w epoce nowożytnej. 

 

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020 20:59