2016

Prace licencjackie
 • Katedra ormiańska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie. Analiza architektoniczna.
 • Nagrobek Henryka IV Probusa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu - wyjaśnienie postaci płaczków.
 • Grupa rzeźbiarska przed fasadą kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu.
 • Gest deptania (calcatio) w przedstawieniach Najświętszej Marii Panny w wybranych przykładach ikonografii chrześcijańskiej

2015

Prace licencjackie
 • Krucyfiks z kościoła p.w . św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
 • Obraz „Adoracja Trójcy Świętej” z kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Depułtyczach jako odzwierciedlenie idei Kościoła powszechnego, polskiego i lokalnego. Analiza ikonograficzna
 • Analiza formy i treści zespołu rokokowych ołtarzy w kościele Świętego Krzyża w Kozienicach
 • Kaplica pw. św. Stanisława BM przy kościele pw. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM w Piotrawinie. Monografia architektoniczna.
 • Kaplica pw. Przemienienia Pańskiego w Katedrze Zamojskiej jako przykład fundacji kolejnych Ordynatów Zamoyskich.
 • Krucyfiks z dawnego klasztoru Bernardynów w Tykocinie
 • Ideał osiemnastowiecznego piękna męskiego na przykładzie wybranych wizerunków Jana Tarły i tekstów źródłowych.

2014

Prace licencjackie
 • Oprawy książkowe w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza. Analiza formalna
 • Proces niszczenia bazyliki Saint Denis w Paryżu pod koniec XVIII w. jako wyraz rewolucyjnego stosunku do dzieła sztuki
 • Analiza ikonograficzna i formalna ambon z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.
 • Architektura dworku w Piotrowicach Wielkich
 • Znaczenie psa na obrazie Dosso Dossiego "Kirke"
 • Wątki o sztuce w "Kazaniach" Fabiana Sierakowskiego
 • Analiza ikonograficzna Bitwy pod Posadą na podstawie miniatur z Kroniki Wiedeńskiej

2011

Prace licencjackie
 • Powązki jako rokokowy ogród Izabelli Czartoryskiej
 • Przemiany urbanistyczne Kocka za czasów księżej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej