Kształtowanie się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych. Przyczynek do badań nad amerykańskim samorządem lokalnym
[The beginnings of home rule in the United States. The Introduction to further studies on American local government]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r.
Redaktorzy: Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski, Stanisław Wrzosek
Strony od-do: 40-60
Słowa kluczowe: home rule, amerykański samorząd lokalny, władztwo miejscoweCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Katarzyna Maćkowska",
title = "Kształtowanie się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych. Przyczynek do badań nad amerykańskim samorządem lokalnym",
journal = "",
year = "2010",
pages = "40-60"
}

Cytowanie w formacie APA:
Maćkowska, K. (2010). Kształtowanie się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych. Przyczynek do badań nad amerykańskim samorządem lokalnym. , 40-60.