Amerykańskie prawo imigracyjne w XVII-XIX wieku
[American immigration law in 16th-19th century]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego
Strony od-do: 43-73
Słowa kluczowe: migracja, prawo imigracyjne