Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego
[Legal aspects of a migration on example of legal rules of selected participants of the international system]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Autor (twórca): Katarzyna Maćkowska