Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa
[Federalism or unitary system? Determinants. Effects. Influence on state legal rules.]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Autor (twórca): Katarzyna Maćkowska, Sebastian Kwiecień