2023

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania patio IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Projekt zagospodarowania skweru im. Franciszka Ząbeckiego w Sokołowie Podlaskim

2022

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania rynku Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu
 • Projekt zagospodarowania przestrzeni parkowej i przykościelnej w miejscowości Piszczac
 • Projekt zagospodarowania terenu przy Centrum Medycznym Kinesis w Krzeszowie
 • Projekt zagospodarowania przestrzeni wokół kościoła w Bukowinie w gminie Biszcza

2016

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania nadbrzeża rzeki Bystrzycy na odcinku między tamą przy ul. Dzierżawnej a mostem przy ul. Wapiennej w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania doliny rzeki Bystrzyca na odcinku od ulicy Muzycznej do tamy przy ulicy Dzierżawnej w Lublinie
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu doliny rzeki Czechówki na odcinku od budynku Tarasów Zamkowych do ujścia do rzeki Bystrzycy w Lublinie
 • Koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego rzeki Bystrzyca wzdłuż ulicy Eugeniusza Romera w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania terenu doliny Bystrzycy w Lublinie, na odcinku między ulicą Muzyczną i aleją Józefa Piłsudskiego
 • Walory krajobrazowe a możliwości rozwoju turystyki i rekreacji przy rzece Wieprz na odcinku od drogi dojazdowej z parku do ulicy Nadrzecznej w Lubartowie
 • Walory krajobrazowe a możliwości rozwoju turystyki/rekreacji na obszarze nadbrzeżnym rzeki Bystrzycy, na odcinku od dopływu rzeki Czechówki do Alei Tysiąclecia

2014

Prace licencjackie
 • Problematyka powiązań sieci suchych dolin oraz rozwinięcia projektowe na przykładzie odnogi wąwozu przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie
 • Zagospodarowanie ogrodu przy ośrodku agroturystycznym w gminie Janów Podlaski - projekt koncepcyjny
 • Możliwości rozwoju zielonych szlaków na terenie lubelskich wąwozów i dolin w celach rekreacyjnych i społecznościowych
 • Miejsca rekreacyjne w półnaturalnych terenach zieleni wybranego fragmentu Doliny Konopniczanka przy osiedlu Lipniak

2013

Prace licencjackie
 • Rabaty dekoracyjno-informacyjne i ich rola w Architekturze krajobrazu
 • Ogrody kawiarniane jako nowy sposób włączenia zieleni miejskiej w przestrzeń publiczną
 • Koncepcja ogrodu "Na Lipę" według fraszki Jana Kochanowskiego