dr inż. Katarzyna Karczmarz
Asystent - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: katarzyna.karczmarz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4886-0424