2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Influence of a prolong application of mineral oils on bulb yield, quality of cut flowers and spread of viruses in tulip cultivation
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

 • 2017

 • Mineral oils impact on yield of progeny bulbs and quality of cut tulip flowers as well as spread of viruses
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus


 • 2015  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2014

 • Przyrodniczo-krajobrazowe osobliwości wawozu Lipnik w Lublinie (Polska południowo-wschodnia)

 • 2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany