Katarzyna Braun

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2014Hasło encyklopedyczne2013


Książka naukowa recenzowana

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2011Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2010