20202018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2014

 • Значение личной устойчивости в принятии жизненных задач молодёжью. Исследование студентов
  [Znaczenie prężności osobowej w podejmowaniu zadań życiowych przez młodzież. Badania studentów]
 • Dlaczego kobiety rezygnują z zakładania własnych rodzin?
 • Trudności w dialogu pomiędzy studentem a wykładowcą
 • The Desired Image of One's Future Family. Research on Psychology Students with Different Degrees of a Sense of Security
  [Życzeniowy obraz przyszłej rodziny. Badania studentów psychologii o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa]


 • 2013
  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2012


  2011
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2010  2009  Hasło encyklopedyczne  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2008