2012

Prace magisterskie
  • Doświadczenie przyjaźni u kobiet i mężczyzn
  • Poczucie koherencji i jakość życia kobiet po mastektomii
  • Prężność a zainteresowania zawodowe. Badania maturzystów
  • Nadzieja na sukces a zainteresowania zawodowe i kompetencje temporalne. Badania maturzystów
  • Analiza psychologiczna zdrady interpersonalnej. Badania osób w okresie wczesnej dorosłości
  • Lęk a doświadczenia religijne u osób zaangażowanych w wybrane formy rozwoju duchowego
  • Relacje interspersonalne i jakość życia. Badania sióstr zakonnych
  • Kompetencje temporalne i jakość życia. Badania kobiet z zaburzeniami odżywiania