Julia Gorbaniuk

2018

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2017
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Staż finansowany ze środków UE


Staż finansowany ze środków krajowych2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2013
2012

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2011

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejStaż finansowany ze środków krajowychUsługi naukowo-badawcze za granicą2010


Książka naukowa recenzowanaStaż finansowany ze środków krajowych


20092008Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2007Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


20042002

  • Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce.

  • 2001

  • Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego.