Julia Gorbaniuk
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: julia.gorbaniuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7732-7819