Zjawisko sprzeczności w sztuce
[The phenomenon of contradiction in art]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: X Polski zjazd filozoficzny
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: UAM Poznań, Instytut Filozofii