Sprzeczność i badanie świadomości w postmodernistycznej powieści
[Contradiction and Exploration of Consciousness in the Postmodern Novel]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: SILSE 2015: Silesian Studies in English
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science