Nauki humanistyczne – próba określenia metodologii w oparciu o filozofię Karla R.Poppera
[The Methodology of the Humanities and Karl R. Popper's Philosophy of Science and Art]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VIII Polski Zjazd filozoficzny
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski