Czy sprzeczność w dziele sztuki stanowi problem dla poznawczej teorii sztuki i dla nauk humanistycznych?
[Is contradiction in art a problem for the cognitive theory of art and the humanities? ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IX Polski Zjazd FIlozoficzny
Miejsce: Gliwice-Katowice-Wisła
Nazwa jednostki: Politechnika Śląska, Komitet Nauk FIlozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Śląski