Sztuka i artysta wobec dobra i zła – poznawcza koncepcja sztuki Virginii Woolf
[Art and Morality - Virginia Woolf's Cognitive Concept of Art ]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Fillozofia i literatura
Redaktorzy: Anna Głąb
Strony od-do: 158-172
Streszczenie: Artykuł omawia koncepcję sztuki, jaką Virginia Woolf przedstawiła w powieściach Do latarni morskiej (1927), Orlando (1928), Fale (1931) i Między aktami (1941). Koncepcję tę można zaklasyfikować jako poznawczą: to prawda jest nadrzędną wartością, przy czym dotyczy ona przede wszystkim struktury rzeczywistości. Artysta rozpoznaje i przywraca utraconą spójność świata, pierwotne poczucie wspólnoty ludzi. Na ten obraz twórczości i poznania nakładają się kategorie etyczne. Rozproszenie i samotność powodują cierpienie i są złe; poznanie prawdy, które prowadząc do poczucia jedności, przynosi ulgę, jest dobre. Tak rozumiana sztuka, której właściwą materią jest życie, jest powołaniem każdego człowieka.
Słowa kluczowe: Virginia Woolf, sztuka, artysta, moralność, poznanieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Sztuka i artysta wobec dobra i zła – poznawcza koncepcja sztuki Virginii Woolf",
journal = "",
year = "2011",
pages = "158-172"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2011). Sztuka i artysta wobec dobra i zła – poznawcza koncepcja sztuki Virginii Woolf. , 158-172.