Nothing To Be Frightened Of: Postmodernistyczny lęk przed śmiercią Juliana Barnesa
[Nothing to Be Frightened Of: Julian Barnes's Postmodern Fear of Death]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: (Non) omnis moriar: kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności
Miejsce: Lublin