Czytanie stanów mentalnych i czytanie literatury. Konwencje narracyjne, teorie mindreadingu i potoczna psychologia
[Mindreading and reading literature: narrative conventions, theories of mindreading and folk psychology]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XI Polski Zjazd Filozoficzny
Współautorzy: Arkadiusz Gut
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział FIlozofii