20202019

 • Rachunkowość finansowa
 • Controlling i budżetowanie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Ekonomista na rynku pracy

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  2018

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2017

  Redakcja rozdziału publikacji naukowej  Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa  Nagroda wewnętrzna

  2016


  Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2011

 • Wykorzystanie projektów Wikimedia Foundation do pracy dydaktycznej ze studentami
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne