20192018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2017

Redakcja rozdziału publikacji naukowejKierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowaNagroda wewnętrzna

2016


Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2011

  • Wykorzystanie projektów Wikimedia Foundation do pracy dydaktycznej ze studentami
    [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne