Zainteresowania naukowe:

  • rachunkowość zarządcza
  • rachunek kosztów i budżetowanie w sektorze publicznym
  • efektywność publicznego finansowania dóbr i usług (w szczególności: edukacji)
  • ekonomika edukacji

Profile w innych serwisach:

Pełnione funkcje:

  • opiekun studentów III roku zarządzania I stopnia (wraz z dr Anną Pilarczyk);
  • redaktor strony internetowej Katedry Rachunkowości.

Konsultacje podczas sesji letniej i wakacji 2017/2018:
w okresie od 18.06. do 25.07. oraz od 17.09. do 30.09. br. konsultacje w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub e-mail - w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z §3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17 z dnia 23.11.2017).

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018 13:02