Joanna Misztal-Konecka

2018

Rozprawy doktorskie
 • Dróżdż Kinga, Status prawny osób trzecich w cywilnym postępowaniu procesowym
 • Woś Paulina, Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym
Prace magisterskie
 • Głód Aleksandra, Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy
 • Górnik Damian, Egzekucja sądowa z ruchomości
 • Kilijanek Aleksandra, Wpływ wieku osoby fizycznej na przebieg postępowania cywilnego
 • Klimek Damian, Zasada jawności w postępowaniu cywilnym
 • Klin Karolina, Prawo ubogich w postępowaniu cywilnym
 • Korba Karina, Zmiana prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku
 • Kowalczyk Aleksandra, Podmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny
 • Pępek Anna, Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • Przerwa Ewa, Analiza kodu genetycznego DNA jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym
 • Szerement Natalia, Dowód z oględzin w postępowaniu cywilnym
 • Szumiło Katarzyna, Potwierdzanie praw do spadku w polskim porządku prawnym
 • Wojdakowska Weronika, Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym
 • Wojtkielewicz Beata, Materialnoprawne i procesowe aspekty rozwiązania przysposobienia
 • Zamorska Aleksandra, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
 • Żuławska Patrycja, Postępowanie mediacyjne w polskiej procedurze cywilnej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Lisowska Sylwia, Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
 • Wrzaszcz Paweł, Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
Prace magisterskie
 • Cąkała Wojciech, Powództwo opozycyjne w postępowaniu cywilnym