Joanna Misztal-Konecka

KARIERA AKADEMICKA

studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1995-2000), studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1998-2001), doktor nauk prawnych (2005), asystent (2005-2007 Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL), adiunkt (2007-2013 WZPiNoG KUL, WPPKiA KUL), przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Prawa WZPiNoG KUL (2009-2010), członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Pracowników KUL (2011-2016), dr hab. nauk prawnych (2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL (od 2012), profesor KUL (od 2013), zastępca Dyrektora Instytutu Prawa KUL (2014-2016), Dyrektor Instytutu Prawa KUL (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw monografii anglojęzycznych (od 2016), przewodnicząca Komisji Programowej Instytutu Prawa KUL (od 2016).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

aplikacja sądowa etatowa (2000-2003), egzamin sędziowski złożony z najlepszym wynikiem wśród aplikantów egzaminowanych przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie (2003), asesor sądowy (2003-2007), sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego (2011-2016), sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 2016), a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie, europejska tradycja prawna

 

Więcej informacji zob.

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2018 08:15