2018

Prace licencjackie
 • Wybór kronik tygodniowych Gustawa Dolińskiego Głos z kąta. Próba edycji
 • W. S. Reymont, Komurasaki. Żałosna historia o pękniętym porcelanowym sercu japońskim - próba edycji krytycznej
 • Władysław Stanisław Reymont - Z wrażeń włoskich (Padwa, W Loreto, Asyż). Opracowanie krytyczne
 • Bolesława Prusa Notatki z Lublina. Próba edycji
 • Edycja krytyczna sonetów Jerzego Żuławskiego z cyklu Dolce stil nuovo
 • Miriam jako wydawca Norwida
 • Józef Jankowski. Problemat miłości. Utwór sceniczny w trzech sprawach z epilogiem. Próba edycji
 • Antoni Sygietyński „Święty Marcin Turczański. Z wycieczki na Słowację”. Próba edycji
 • Józef Jankowski, Neurastenia. Drobnostka dramatyczna w jednym akcie. Próba edycji
 • „Z wrażeń włoskich” W.S. Reymonta. (Wybór) - próba edycji
Prace magisterskie
 • Architektura informacji. User experience w typografii elektronicznej e-booków oraz stron internetowych
 • Dziennik Anny Kamieńskiej z przełomu lat 1972-1973. Edycja

2017

Prace licencjackie
 • „Szkice włoskie” Aleksandra Świętochowskiego. Wybór – próba edycji
 • Listy Adama Pługa do Teofila Lenartowicza z lat 1888-1890. Próba edycji.
 • "Dora" Tadeusza Rittnera - próba edycji
 • Lotnik duchowy Józefa Jankowskiego - próba edycji
 • Próba edycji noweli „Lulu” Tadeusza Rittnera
 • Próba edycji noweli Ferdynanda Hoesicka pt. „Młoda żona starego męża. Z pamiętników lekarza”
 • Dziewiętnastowieczne mowy pogrzebowe ze zbioru Aleksandra Czołowskiego. Próba edycji
 • "Obyś cudze dzieci uczył". Przedstawiciele edukacji w nowelistyce Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza