2018Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2017
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2013


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


2010


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008

  • Członek Towarzystwa Naukowego KUL
  • Towarzystwo Naukowe KUL