2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20162012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2009
2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2007

 • Fast algorithms for polynomial evaluation and differentiation at special knots
  [Szybkie algorytmy obliczania wartości wielomianu i jego pochodnych w specjalnych punktach]

  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica
 • Fast Lagrange-Newton transformations
  [Szybka transformacja Lagrange'a-Newtona]

  [w:] JOURNAL OF COMPLEXITY

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2006  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany