Fast algorithms for polynomial evaluation and differentiation at special knots

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica (ISSN: 1732-1360)
Współautorzy: Ryszard Smarzewski
Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 65-102
Dostęp WWW: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=17638Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Kapusta and Ryszard Smarzewski",
title = "Fast algorithms for polynomial evaluation and differentiation at special knots",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica",
year = "2007",
number = "6",
pages = "65-102"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kapusta, J. and Ryszard Smarzewski(2007). Fast algorithms for polynomial evaluation and differentiation at special knots. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica, 6, 65-102.