On Designing Effective O(logN)-Algorithms for Semigroup Evaluation

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Zofia Marek, Ryszard Smarzewski
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Recent Developments in Mathematics and Informatics, Contemporary Mathematics and Computer Science Vol. 2
Strony od-do: 75-88