2020

Prace magisterskie
 • Kształtowanie postaw moralnych w świetle pism wydawanych przez Zakon Rycerzy Kolumba.
 • Miłość małżeńska i rodzinna w świetle adhortacji Amoris laetitia

2019

Prace magisterskie
 • Cnoty teologalne w orędziach Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży
 • Pokuta i nawrócenie w myśli biskupa Stefana Siczka

2018

Prace magisterskie
 • Treści moralne w nauczaniu pasterskim biskupa Edwarda Materskiego

2017

Prace magisterskie
 • Kształtowanie postaw moralnych przez media na podstawie Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Benedykta XVI

2015

Prace magisterskie
 • Cnota wiary u Nowego Człowieka w myśli księdza Franciszka Blachnickiego.
 • Teologiczna cnota miłości jako zasada życia moralnego w myśli świętej Teresy z Lisieux

2014

Prace magisterskie
 • Teologia powołania w "Orędziach na Światowe Dni Modlitw o Powołania" Jana Pawła II
 • Znaczenie wartości religijno moralnych dla wychowania chrześcijańskiego w świetle poezji księdza Jana Twardowskiego
 • Wiara jako dar i zadanie w myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
 • Trudności w formowaniu sumienia w świetle polskiej literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II.