Ks. dr Jarosław Wojtkun
adiunkt - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.wojtkun_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3969-3954