Ks. dr Jarosław Wojtkun
Adiunkt - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.wojtkun_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3969-3954