20232022
Hasło słownikowe

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
2020

2019

2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017
2016Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2015
Organizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2014

2013
Hasło encyklopedyczne
2012

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Prezentacja na konferencji krajowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Udział w festiwalu nauki


2011


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


2010Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


2005


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2004
2003


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


2002200019991998

  • Papież Leon Wielki jako obrońca Rzymu przed Wandalami (455)
    [w:] Roczniki Teologiczne