2018

Prace magisterskie
 • Barański Mirosław, Problematyka historyczno-kościelna na łamach "Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich" w latach 1918-1992
 • Cioczek Wojciech, Reorganizacja sieci parafialnej w (archi)diecezji lubelskiej na przykładzie parafii Krzczonów w XX wieku.
 • Lebowa Dawid, Lubelskie Seminarium Duchowne w latach 1939-1947
 • Szady Paweł, Dzieje parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy w latach 1944-1989
 • Szczęsna Agnieszka, Wspólnota Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Lubelskim Seminarium Duchownym w latach 1922-2017

2017

Prace magisterskie
 • Grzywaczewski Artur, Poaugustiańska część księgozbioru parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
 • Hinda Ihor, Problematyka listów pasterskich biskupa stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna (1867-1945)
 • Matysiak Damian, Związek Kapłański "Unitas" diecezji lubelskiej w latach 1919 - 1939
 • Pyć Sławomir, Historia parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (Puszcza Solska) w latach 1921-1992.
 • Riabov Rostyslav, Dzieje rzymskokatolickiej organizacji kościelnej w granicach obecnej Diecezji Odesko-Symferopolskiej w latach 1848-2017

2015

Prace magisterskie
 • Janczura Andrzej, Historia parafii Łukawiec po drugiej wojnie światowej.
 • Leshko Dmytro, Likwidacja Grekokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej (1944-1949)
 • Nazarok Svitlana, Kapłan jako pasterz w świetle wybranych dzieł św. Jana Chryzostoma
 • Nowak Adam, Motyw suplikacji w łacińskiej poezji patrystycznej i jego reminiscencje w poezji polskiej
 • Plonsak Liliia, Ideał świętości w świetle wybranych dzieł św. Bazylego Wielkiego

2013

Prace magisterskie
 • Rożek Jakub, Dzieje parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie w latach 1866-1939.

2012

Prace magisterskie
 • Kwiatkowski Sławomir, Losy unitów zesłanych do guberni orenburskiej w świetle ich korespondencji z lat 1888-1892.

2008

Prace magisterskie
 • Kaczor Teresa, Dzieje parafii Gdeszyn (1921-2007).

2006

Prace magisterskie
 • Wróbel Joanna, Ocena Konfederacji Warszawskiej w historiografii polskiej.