2019

Prace magisterskie
 • Katechetyczna formacja animatorów służby Ołtarza na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz programu "Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej".

2018

Prace magisterskie
 • Taniec jako element rozwoju wiary i duchowości człowieka
 • Symbole okultystyczne zagrożeniem dla wiary i religijnego rozwoju człowieka
 • Rola rodziny w religijnym wychowaniu dzieci w świetle pakietów edukacyjnych do programu nauczania religii "Odkrywamy tajemnice Bożego świata" dla klas IV-VI
 • Sekty i nowe ruchy religijne zagrożeniem dla wiary i rozwoju duchowego człowieka

2017

Prace magisterskie
 • Nauczanie o uczynkach miłosierdzia na podstawie programu „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”.

2016

Prace magisterskie
 • Zagrożenia dla przekazu wiary i rozwoju duchowego człowieka w muzyce rockowej w świetle polskiej i anglojęzycznej literatury.
 • Elementy nowej ewangelizacji w szkolnym nauczaniu religii na podstawie programu do gimnazjum "Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin" i wybranej literatury.
 • Szkolne nauczanie religii w Diecezji Kieleckiej w dokumentach Wydziału Katechetycznego w latach 1991-2015 i wybranej literaturze.
 • Katechetyczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin i Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski oraz materiałów do katechezy parafialnej "Drogi i ścieżki powołania".

2015

Prace magisterskie
 • Wychowanie do wiary w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego "Zawisza".
 • Program katechezy parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Przypatrzcie się powołaniu waszemu" i próba jego realizacji w parafii.
 • Problemy wychowawcze w nauczaniu religii w Polsce po 1989 roku.
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa na podstawie materiałów do katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. "Przypatrzcie się powołaniu waszemu" pod red. ks. J. Szpeta i ks. D. Bryla.

2014

Prace magisterskie
 • Wpływ formacji seminaryjnej na posługę prezbitera jako katechety
 • Katecheza parafialna jako sposób realizowania postulatu nowej ewangelizacji

2013

Prace magisterskie
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie programu "W ramionach Ojca" - I i II etap edukacyjny

2012

Prace magisterskie
 • Katecheza miejscem kształtowania dojrzałych postaw moralnych młodzieży ponadgimnazjalnej
 • Katecheza miejscem kształtowania postaw moralnych w szkołach gimnazjalnych na podstawie Kieleckiego Programu Katechetycznego
 • Program katechezy "Otrzymacie jego moc" jako próba realizacji postulatu katechezy parafialnej