2020

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


20192018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2017


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2016

 • "Nowe nowe" media a katecheza Kościoła
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • “Nowe nowe media” a katecheza Kościoła
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Działalność naukowo-dydaktyczna księdza doktora Tadeusza Śmiecha
  [w:] Roczniki Teologiczne • 2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Artykuł w czasopiśmie  Udział w konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2013  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Artykuł w czasopiśmie


  2011


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
  2010


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie  2009  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2008  2007

 • Jezus nas kocha. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.
 • Jezus nas kocha. Przewodnik metodyczny, Klasa I szkoły podstawowej.

 • 2006

 • Z wiarą na progu miłości. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum.
 • Z wiarą na progu miłości. Przewodnik metodyczny dla klasy III i IV technikum.

 • 2005

 • Z wiarą w życie i świat. Przewodnik metodyczny, Klasa II liceum i III technikum.
 • Z wiarą w życie i świat. Podręcznik do religii dla klasy II liceum oraz II i III technikum.