Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
adiunkt - Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.czerkawski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3594-9385