Rzeźby jako element wyróżniający terenów zieleni lubelskich osiedli
[Sculptures as a Distinctive Element of Lublin’s Housing Estates Green Areas]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Krajobrazy Lublina : osiedla mieszkaniowe
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Strony od-do: 151-172
Streszczenie: Zieleń lubelskich osiedli mieszkaniowych jest pod wieloma względami wyjątkowa. Jedną z jej wyróżniających cech jest obecność bogatych kolekcji plenerowych obiektów rzeźbiarskich, wykonanych w różnych latach przez wielu wybitnych artystów. Dziś rzeźby te stanowią integralny element kompozycji zieleni oraz są świadectwem próby tworzenia przyjaznej przestrzeni w czasach urbanistyki socjalistycznej. Ponadto są to kolekcje nadal żywe, podlegające przemianom i uzupełniane. W artykule dokonano opisu istniejących zespołów rzeźb oraz oceny i analizy ich znaczenia dla zieleni osiedlowej, roli w krajobrazie miasta a także aktualnych tendencji i przemian.
Słowa kluczowe: rzeźby osiedlowe, Lubelskie Spotkania Plastyczne, znaki szczególne, akcenty, sztuka plenerowaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Rzeźby jako element wyróżniający terenów zieleni lubelskich osiedli",
journal = "",
year = "2015",
pages = "151-172"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2015). Rzeźby jako element wyróżniający terenów zieleni lubelskich osiedli. , 151-172.